not available se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Radioaktiva isotoper

Atomens kemiska egenskaperna bestäms av antalet positivt laddade protoner i kärnan. Väte har en proton, helium har två och litium har tre osv. Atomerna i samma grundämne kan emellertid skilja sig från varandra genom att innehålla olika antal neutroner. Atomer, som har samma antal protoner (samma ordningstal) men olika antal neutroner, skiljer sig från varandra genom högre masstal. Deras kemiska egenskaper är emellertid de samma. Dessa atomer kallas varandras isotoper. Masstalet för vanligt väte är 1, deuterium 2, tritium 3. Av dessa tre är endast tritium (3H) radioaktivt. 

Isotoper med ostabila kärnor strävar efter att falla sönder till grundämnen på lägre energinivå. Man säger att de är radioaktiva. När en atom faller sönder frigörs energi i form av partikelstrålning (alfa- och beta-strålning) och/eller elektromagnetisk strålning (gammastrålning). I biologisk forskning används framför allt isotoper med betastrålning. Vätskefasspektrometriska och autoradiografiska metoder används.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback