not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Benmärg / Neoplasi / Myeloid leukemi / Myeloid leukemi, översikt
bild

Myeloid leukemi, översikt
   
Myeloid leukemi, 40x
   
Myeloid leukemi, 200x
   
Myeloid leukemi, 400x
   

Myeloid leukemi

Prov från benmärg där mängden hemopoietisk vävnad mellan benbalkarna har ökat betydligt. Mängden fettceller har å andra sidan minskat i proportion. I provet ser man förstadier till alla myeloida cellinjer. De fyller hela benmärgen.
H&E.