not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Myeloid leukemi, översikt
   
sivusto123
Myeloid leukemi, 40x
   
sivusto123
Myeloid leukemi, 200x
   
sivusto123
Myeloid leukemi, 400x
   

Myeloid leukemi

Benmärg där mängden hemopoietisk vävnad har ökat. Å andra sidan har mängden fettceller minskat. Förstadier till alla myeloida cellinjer ses i provet. De fyller hela benmärgen.
40x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback