not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Benmärg / Neoplasi / Myeloid leukemi / Myeloid leukemi, 400x
bild

Myeloid leukemi, översikt
   
Myeloid leukemi, 40x
   
Myeloid leukemi, 200x
   
Myeloid leukemi, 400x
   

Myeloid leukemi

Benmärg där mängden hemopoietisk vävnad tydligt ökat. Å andra sidan har mängden fettceller minskat i samma proportion. Förstadier till alla myeloida cellinjer ses i provet. De fyller hela benmärgen.
400x, H&E.