not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Allmän patologi / Cellulära skador / Nekros / Förvätskningsnekros / Förvätskningsnekros, översikt
bild

Förvätskningsnekros, översikt
   
Förvätskningsnekros, 20x
   
Förvätskningnekros, 100x
   
Förvätskningnekros, 400x
   
Isoaivot
   

Förvätskningsnekros, liukenemiskuolio

Översikt av stora hjärnan. Vid kanterna är vävnaden normal. I mitten är vävnaden ljust färgad(stjärna). Här ser man rikligt med aktiva makrofager (ljusbruna områden, pilspetsar) och kapillärer. Den normala strukturen i hjärnvävnaden är störd. Det är fråga om en förvätskningsnekros, som en följd av en infarkt i hjärnan.
H&E.