not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Förvätskningsnekros, översikt
   
sivusto123
Förvätskningsnekros, 20x
   
sivusto123
Förvätskningnekros, 100x
   
sivusto123
Förvätskningnekros, 400x
   
sivusto123
Isoaivot
   

Förvätskningsnekros, liukenemiskuolio

Översikt av stora hjärnan. Vid kanterna är vävnaden normal. I mitten är vävnaden ljust färgad(stjärna). Här ser man rikligt med aktiva makrofager (ljusbruna områden, pilspetsar) och kapillärer. Den normala strukturen i hjärnvävnaden är störd. Det är fråga om en förvätskningsnekros, som en följd av en infarkt i hjärnan.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback