not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Förvätskningsnekros, översikt
   
sivusto123
Förvätskningsnekros, 20x
   
sivusto123
Förvätskningnekros, 100x
   
sivusto123
Förvätskningnekros, 400x
   
sivusto123
Isoaivot
   

Förvätskingsnekros, liukenemiskuolio

Snitt från stora hjärnan. Vävnaden är betydligt glesare än normalt. Det förekommer rikligt med makrofager (siderofager, pil). Den normala hjärnstrukturen är helt störd. (Grek. sideros = järn).
400x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback