not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Förvätskningsnekros, översikt
   
Förvätskningsnekros, 20x
   
Förvätskningnekros, 100x
   
Förvätskningnekros, 400x
   
Isoaivot
   

Förvätskningsnekros, liukenemiskuolio

Snitt från stora hjärnan. Till vänster i bilden är vävnaden normal. I mitten och till höger är vävnaden betydligt glesare. Här ses aktiva makrofager med vätskefyllda blåsor och kapillärer. Den normala hjärnstrukturen är mycket störd.
20x, H&E.