not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Förvätskningsnekros, översikt
   
sivusto123
Förvätskningsnekros, 20x
   
sivusto123
Förvätskningnekros, 100x
   
sivusto123
Förvätskningnekros, 400x
   
sivusto123
Isoaivot
   

Förvätskningsnekros, liukenemiskuolio

Snitt från stora hjärnan. Till vänster i bilden är vävnaden normal. I mitten och till höger är vävnaden betydligt glesare. Här ses aktiva makrofager med vätskefyllda blåsor och kapillärer. Den normala hjärnstrukturen är mycket störd.
20x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback