not available fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Kvinnliga könsorgan / Neoplasi / Benigna neoplasier / Glattmuskeltumör i livmoder, översikt
klass 1

Glattmuskeltumör i livmoder, översikt
   
Glattmuskeltumör i livmodern, 40x
   
Glattmuskeltumör i livmodern, 100x
   
Glattmuskeltumör i livmodern, 200x
   
Sileä lihas
   
Kohtu
   

Glattmuskeltumör i livmoder

Den vanligaste tumörtypen i kvinnliga könsorgan är den godartade glattmuskeltumören i livmodern eller leiomyomet. Här ses ett snitt från en livmodervägg med välavgränsade virvlar av glatta muskelceller. Det är fråga om ett leiomyom i myometrium (pilar).
H&E.