fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Teratom i ovarium, översikt
   
sivusto123
Teratom i ovarium, 40x
   
sivusto123
Teratom i ovarium, 100x, A
   
sivusto123
Teratom i ovarium, 100x, B
   
sivusto123
Munasarja
   

Teratom i ovarium

Snitt av cystalik tumör i ovariets vägg. Ovarieväggen bekläs av ett keratiniserat, vågigt skivepitel, som påminner om epidermis. Under epitelet påträffas många hårfolliklar (pilspetsar). Inne i cytan påträffas keratin och talgsekret (*). Dessutom ses nevvävnad (pil). Alla vävnadselement är fullt differentierade = mogna. Det är alltså fråga om ett färdigutvecklat teratom. Det är en godartad germinalcelltumör i ovariet. I övre kanten ses ett tvärsnitt av ovidukten (tuba uterina) (#), som är helt regelbunden.
H&E.


 
 
Accessibility Feedback