not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Glattmuskeltumör i livmoder, översikt
   
sivusto123
Glattmuskeltumör i livmodern, 40x
   
sivusto123
Glattmuskeltumör i livmodern, 100x
   
sivusto123
Glattmuskeltumör i livmodern, 200x
   

Glattmuskeltumör i livmodern

I den glatta muskelväggen syns välavgränsade virvlar av glatta muskelfibrer. Det är fråga om en godartad glattmuskeltumör eller leiomyom. Cellkärnorna är långsmala och jämnstora. Inga atypier eller mitoser förekommer.
100x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback