en fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Kvinnliga könsorgan / Neoplasi / Benigna neoplasier / Cystadenom, papillärt, ovarium
klass 1

Cystadenom, papillärt, ovarium
   
Cystadenom, papillärt, ovarium, 40x
   
Cystadenom, papillärt, ovarium, 200x
   
Munasarja
   

Cystadenom, papillärt, ovarium

Snitt av cystadenom i ovarium. Cystans vägg  (*) bekläs huvudsakligen av ett enradigt cylindriskt epitel. Stromat är tätt och fibröst (#). Epitelet och stromat bildar papillära strukturer (pilspetsar).
H&E.