not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Granulosatumör i ovarium, översikt
   
Granulosatumör i ovarium, 40x
   
Granulosatumör i ovarium, 100x
   
Granulosatumör i ovarium, 200x
   
Munasarja
   

Granulosatumör i ovarium

Tumörcellerna är runda, ibland spolformade, små och de har lite cytoplasma. Mitt igenom kärnorna löper ofta en mörk linje (pilar). Ibland är kärnorna loberade. Små håligheter med eosinofilt innehåll (#, s.k. Call-Exner-body) påträffas.
200x, H&E.