not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Granulosatumör i ovarium, översikt
   
sivusto123
Granulosatumör i ovarium, 40x
   
sivusto123
Granulosatumör i ovarium, 100x
   
sivusto123
Granulosatumör i ovarium, 200x
   
sivusto123
Munasarja
   

Granulosatumör i ovarium

Tumörcellerna är runda, ibland spolformade, ganska små med lite cytoplasma. Små håligheter (pilar) med eosinofilt innehåll (s.k. Call-Exners kroppar) förekommer här och där. De är typiska för granulosatumör i ovarium.
100x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback