not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Follikelcysta i ovarium, översikt
   
sivusto123
Follikelcysta i ovarium, 40x
   
sivusto123
Follikelcysta i ovarium, 200x
   
sivusto123
Munasarja
   

Follikelcysta i ovarium

I ovariet syns en cysta (* i lumen). I cystans vägg ses strukturer, som liknar dem i Graafs follikel. Ytterst finns theca-lagret, som indelas i theca externa och theca interna. Innanför finns granulosalagret, som oftast är ett cellskikt tjockt. Det är fråga om en förstorad Graafs follikel.
40x, H&E. 

 
 
Accessibility Feedback