not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Follikelcysta i ovarium, översikt
   
sivusto123
Follikelcysta i ovarium, 40x
   
sivusto123
Follikelcysta i ovarium, 200x
   
sivusto123
Munasarja
   

Follikelcysta i ovarium

Cystans vägg har samma uppbyggnad som Graffs follikel. Ytterst finns theca-lagret, som indelas i theca externa (vit pilspets) och theca interna (svart pilspets). I theca externa förekommer förtätad ovariestromavävnad. Theca interna känns igen på den rikliga förekomsten av blodkärl. Innerst finns granulosalagret med sina stora polygonala granulosaceller, med central kärna. Detta lager är flerskiktat.
200x, H&E. 


 
 
Accessibility Feedback