not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Abort, översikt
   
sivusto123
Abort, 40x
   
sivusto123
Abort, 100x, A
   
sivusto123
Abort, 100x, B
   
sivusto123
Abort, 400x
   
sivusto123
Istukka
   

Abort

I den maternella delen av placentan, som utgår från endometrium, kan man se områden med förändringar, som har tydliga deciduala drag (#). Deciduacellerna är stora, runda till ovala. De ligger mosaikartat placerade i placentan (pilar).
100x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback