not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Abort, översikt
   
sivusto123
Abort, 40x
   
sivusto123
Abort, 100x, A
   
sivusto123
Abort, 100x, B
   
sivusto123
Abort, 400x
   
sivusto123
Istukka
   

Abort

Basalt i villi ligger ett lager cytotrofoblaster (svart pilspets) med tydliga cellgränser. Det yttre lagret består av syncytiotrofoblaster (vit pilspets). I detta lager syns inga cellgränser. Syncytiala jätteceller lossnar ofta och hamnar ut i området mellan villi (intervillous space) (ring). Stromat i villi består av lucker mesenkymal vävnad med få celler (*). I villus stroma förekommer fetala blodkärl. I dem ser man röda blodkropparna med kärna (svart pil). I de maternella blodkärlen (vit pil), som ligger i området mellan villi, finns röda blodkroppar som saknar kärna.
100x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback