fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Druvbörd, mola hydatidosa
   
sivusto123
Druvbörd, 40x
   
sivusto123
Druvbörd, 200x
   
sivusto123
Istukka
   

Druvbörd, rypäleraskaus, hydatid mole, mola hydatidosa

Med begreppet druvbörd (mola hydatidosa) förstås en patologisk villitillväxt i placentan, som leder till att fostret inte utvecklas eller dör alldeles i början av graviditeten.
1. Det viktigaste kännetecknet är mycket stora villi (pilar), som syns på ytan som små druvklasar, vilket gett upphov till namnet druvbörd.
2. Ett annat för diagnosen viktigt drag är en sk. hydropisk degeneration i villis stroma. I stromat syns inga celler utan bara ett mycket luckert fibröst nätverk. Inga blodkärl ses i stromat.
3. En tredje egenskap hos mola hydatidosa är att trofoblastlagret delar sig kraftigt. Det uppstår ställvis tjocka lager av trofoblastceller, som bildar tjocka utskott.
H&E


 
 
Accessibility Feedback