fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Abort, översikt
   
sivusto123
Abort, 40x
   
sivusto123
Abort, 100x, A
   
sivusto123
Abort, 100x, B
   
sivusto123
Abort, 400x
   
sivusto123
Istukka
   

Abort

Skrapningsprov från en abort av ett under tre månader gammalt foster. Den fetala placentans villus syns tydligt (*). Stromat i dessa villi består av lös mesenkymal vävnad med få celler.
I den maternella placentan (som utgår från endometrium) (#) ser man här och där förändringar i endometrium. Pilspetsarna visar på körtlar som avger sekret.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback