fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Etusivu polku Ihmisyksilön kehitysbiologia polku Toinen viikko polku Vesikalvon, alkiolevyn ja ruskuaispussin muodostuminen
taso 3

Vesikalvon, alkiolevyn ja ruskuaispussin muodostuminen

Alkumesodermiin avautuu vähitellen suurenevia onteloita, jotka yhtyvät nesteen täyttämäksi alkeisonteloksi. Laajetessaan alkeisontelo muodostaa lopulta suonikalvon ontelon, joka pian ympäröi koko alkiota muualla paitsi alkion ja kohdun yhdysvarressa (sikiökanta). Sitä alkiolevyn ulkopuolista osaa alkumesodermista, joka jää reunustamaan sytotrofoblasteja ja vesikalvon onteloa  kutsutaan somaattiseksi mesodermiksi, kun taas varsinaisen ruskuaispussin ympärille jäävää osaa kutsutaan splankniseksi mesodermiksi (somaattinen = kehononteloiden ulkopuolisiin kudoksiin liittyvä; splankninen = sisäelimiin liittyvä).
 
 
Saavutettavuusseloste