fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Kärnporkomplex

Vid kärnans porkomplex finns proteiner, som bildar en ringliknande struktur, både på den cytoplasmatiska sidan och på den nukleära sidan. Från dessa ringformade proteinstrukturer sträcker sig trådlika utskott.

Den cytoplasmatiska sidan
Proteiner vid namn nukleoporin (förkortas Nup) är speciellt viktiga för kärnans funktioner. Nup 358 och Nup 214 finns på den cytoplasmatiska sidan av porkomplexet. De bildar 8 korta trådar, som fungerar som tillfälliga förankringsplatser vid transporten av signalsubstaner.

Den nukleära sidan liknar en korg.
Porkomplexet reglerar kärnans permebilitet. Molekyler med en atommassa = 50kDa och mindre kan diffundera in och ut genom porkomplexen utan problem. För transport av större molekyler behövs receptorer.

Genom porkomplexen sker en reglerad proteintransport. De proteiner som skall föras in i kärnan har signalpeptider (= "adresslappar" som bildats av 4-8 basiska aminosyror). Även transporten av RNA-molekyler från kärnan till cytoplasman regleras av porkomplexen.

Översätt bild: CYTOPLASMA; KÄRNA; Perinukleärt utrymme; P62 komplex; Ringkomplex.

 
 
Accessibility Feedback