fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Nukleol

Det finns 1-5 nukleoler per kärna. Nukleolerna är 0.5-5.0 µm i diameter. Pilen i bilden visar en kärna i en sköldkörtelcell, där man kan urskilja 3-4 nukleoler. Nukleolerna innehåller mycket rRNA och subenheter för ribosomer. 
I elektronmikroskop ser nukleolen ut att bestå av både tunna fibrer och kornlika strukturer.
I nukleolens organisationregioner (NOR, nucleolar organizing regions) finns de gener, som reglerar syntesen av rRNA. 
På nukleolens yta har man identifierat en s.k. perinukleolär region (PNC) och SAM68 kärnkropp, som båda antas delta i RNA:s ämnesomsättning. De mäter 0.25-1.0 µm och varje kärna har 1-10 stycken av dem. I den perinukleolära regionen finns många små RNA-molekyler och dessutom proteiner, som är bundna till RNA. SAM68 innehåller också proteiner som binder till RNA. I detta nu känner man inte exakt till hur dessa två fungerar i cellerna. De påträffas främst i cancerceller.

 
 
Accessibility Feedback