fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Elektronmikroskopisk bild av cell-cell kontakter
   

Tight junction, tiivis liitos

 Tight junction (zonula occludens) förekommer mellan epitelceller (se schematisk bild). 
Tight junction bildar en tät barriär för att förhindra att potentiellt farliga eller främmande ämnen diffunderar mellan cellerna. Tight junction liknar en dragked och begränsar diffusion av vatten, joner och större molekyler samt migration av celler mellan celler.
Tight junction är olika tät i olika epitelvävnader.

Speciellt täta epitel förekommer på sådana ställen där jongradienterna över epitelet är höga. Ett exempel på detta är njurtubuli där urinen koncentreras. Epitelcellerna längs njurtubuli skall förhindra att ämnen lösta i urinen återabsorberas av kroppen. Här finns därför många och mycket täta tight junctions och de tillåter inte ens joner att passera.

Lösare tight junctions förekommer t.ex. i blodkärlens väggar där jongradienterna är lägre. I blodkärlen behövs emellertid något som hindrar proteiner och leukocyter att passera.

Med hjälp av tight junctions förmår organismen hålla största delen av innehållet inne i tarmen och selektivt överföra näringsämnen genom epitelcellerna till blodkretsloppet.

Den intracellulära kalcium-koncentrationen och ATP är viktig för tight junctions struktur och funktioner.

VEGF (vascular endotheliat growth factor) ökar blodkärlens genomsläpplighet. Detta sker sannolikt genom fosforylering av occludin och genom lägre occludinproduktion, vilket leder till att tight junction "lossnar".

 

 
 
Accessibility Feedback