not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Cellmembranet polku Cell-celladhesion polku Desmosom polku Elektronmikroskopisk bild av cell-cell kontakter
klass 2

Elektronmikroskopisk bild av cell-cell kontakter

Elektronmikroskopisk bild av cell-cell kontakter i tunntarm hos mus.
ZO = tight junction (zonula occludens)
ZA = belt-desmosom (zonula adherens)
MA = desmosom (macula adherens)
pil = intermediära filament (keratinfilament) som fäster vid desmosomen

 
 
Accessibility Feedback