fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Cancergener

Proto-onkogener är gener, som behövs för cellens normala funktioner, och vilkas proteinprodukter deltar i många av cellens funktioner, såsom reglering av cellcykeln, apoptos och celldifferentiering. Proto-onkogener är sällan direkta tillväxtfaktorer. En mutation kan förvandla en proto-onkogen till en onkogen dvs en cancergen. Ett exempel på en proto-onkogen är c-myc (transkriptionsfaktor, som reglerar upp till 10-15 % av generna) som i de flesta humana cancerfall har muterat och vars regleringsförmåga är bristfällig.

En proto-onkogen kan bli en onkogen på åtminstone tre olika sätt:
1. en punktmutation kan leda till en konstant aktiv produktion av ett protein (1. raden i bilden)
2. om onkogenen mångfaldigas ökar produktionen av dess protein, vilket ger överproduktion (2. raden i bilden)
3. en translokation flyttar proto-onkogenen i närheten av ett aktiv promotorområde (3. raden i bilden).

Vanligtvis räcker det att endast den ena allelen av en proto-onkogen muterar för att cancer skall uppstå.

Retrovirus och ibland även DNA-virus kan aktivera en proto-onkogen. Virusporteinerna kan aktivera genens avskrivning eller så kan de flytta gener från en plats till en annan (translokation) eller så kan de t.o.m. föra med sig en onkogen in i cellen. Oftast aktiverar virus onkogener genom att deras arvsmassa integreras nära intill proto-onkogenen. Virusgenomets promotorområde stimulerar då transkriptionen av onkogenen. Vårtor är godartade tumörer, som förorsakas av papillomavirus.

 

 
 
Accessibility Feedback