fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Tillväxt polku Cancer polku Carcinogena ämnen
klass 2

sivusto123
Virus och cancer
   

Carcinogena ämnen

Cancer beror på mutationer. Cancermutationer sker huvudsakligen i de somatiska cellerna och nerärvs därför inte. Benägenhet för att insjukna i cancer kan emellertid vara ärftlig. För att cancer skall uppstå krävs alltid flera (vanligtvis minst tre) mutationer i generna, som reglerar tillväxten. Det behövs mutationer dels i de s.k. proto-onkogenerna, som aktiveras till onkogener samt dessutom i de tillväxtreglerande generna. Det kan ta lång tid innan tillräckligt många mutationer har uppstått. Detta är förklaringen till att cancer för det mesta drabbar gamla individer.

Det finns många olika carcinogena ämnen. Olika kemiska eller fysikaliska faktorer och vissa virus kan åstadkomma mutationer som leder till cancer. Molekyler i tobaksrök och på grillad mat är exempel på kemiska carcinogener. UV-ljus och röntgenstrålning är exempel på fysikaliska carcinogener.

 

 
 
Accessibility Feedback