fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Extracellulärmatrix polku Nedbrytning av extracellulärmatrix
klass 2

sivusto123
Fibrin
   
sivusto123
Osteoklast
   

Nedbrytning av extracellulärmatrix

Kollagenaserna (MMP-1, -8 och 13) bryter av kollagen bara på ett ställe. Efter detta denatureras emellertid kollagenbitarna lätt och det bildas gelatin. Nu fortsätter gelatinaserna (MMP-2 och 9) nedbrytningen. Stromelysiner bryter ner många olika proteiner i extracellulär-matrix bl.a. fibronektiner och lamininer.

En del av metalloproteaserna är fästa vid cellmembranen och verkar därför lokalt. Cellen kan påverka metalloproteaserna genom att reglera deras aktivering. Cellen kan också avsöndra MMP-inhiberande proteiner.

Vid sidan av MMP förekommer också serinproteaser i extracelllärmatrix. De verkar både direkt genom att bryta ner proteiner och indirekt genom att aktivera MMP. Ett exempel på serinproteaser är plasmin, som löser upp koagulerat blod genom att bryta ner fibrinet.

I benets ämnesomsättning spelar nedbrytningen av extracellulärmatrix en stor roll. Osteoklasterna avsöndrar cysteiproteaser, som är verksamma i osteoklastens omedelbara närhet och sura miljö.

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback