fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Tillväxt polku Cellens delning
klass 2

sivusto123
not available
   

Cellens delning

För att en mångcellulär organism skall tillväxa behövs självfallet celldelning. Under den tidiga embryonalutvecklingen är celldelningen mycket livlig. Sedan följer en tid av mognad och celldifferentiering. Celldelning behövs emellertid hela tiden enär kroppens celler har en begränsad livslängd och måste därför ersättas.

En celldelning medför alltid en risk för den enskilda cellen. För att minimera risken har en komplicerad kontrollmekanism utvecklats. Under cellcykeln finns så kallade "kontrollstationer", vid vilka cellen försöker säkerställa att delningen framskridit på rätt sätt. I denna kontroll deltar ett stort nätverk bestående av proteinkinaser, specifika kinasinhibitorer, transkriptionsfaktorer och specifika proteaser. 

När förhållandena inne i och utanför cellen är lämpliga för delning lossnar specifika proteinkinaser från sina regulatorer. Härvid inverkar vissa nyckelproteiner. Detta utlöser en kedjereaktion, som leder till att DNA fördubblas och att cellen delar sig.

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback