not available not available se
not available 2 3
www.solunetti.fi
Framsida / Forskning / Cytokemiska metoder / Autoradiografi / Radioaktiva isotoper
klass 3

Radioaktiva isotoper

För att bestämma stabiliteten hos en radioaktiv isotop används måttet halveringstid  (radioactive half-life, T1/2). Halveringstiden, under vilken radioisotopen förlorar hälften av sin radioaktivitet, varierar mycket (från 10-7 till över miljarder år). Halveringstiden för tritium är ungefär 12 år, för kol 11C-isotopen är den 20 minuter. Radioisotopernas biologiska halveringstid är emellertid betydligt kortare på grund av att de radioaktiva ämnena avlägsnas från kroppen genom nedbrytning och i samband med ämnesomsättningen.