fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Metabolism polku Peroxisomer polku Peroxisomer och signalering
klass 2

Peroxisomer och signalering

Peroxisomer deltar också i signaleringen. De bildar och reglerar mängderna av många signallipider i cytoplasman. Dessa lipider binder till transkriptionsfaktorer i kärnan. När transkriptionsfaktorerna aktiveras aktiveras även transkriptionen av många olika gener. Dessa geners proteinprodukter är viktiga vid däggdjurens embryonalutveckling och vid differentieringen av olika vävnader såsom fett-, hud-, hjärn- och livmodervävnader. 

Växtcellernas peroxisomer frigör reaktiva syremolekyler, såsom väteperoxid och vissa radikaler samt kväveoxid. Dessa små föreningar fungerar både inom cellen och mellan cellerna i samband med signalöverföring och vid reglering av genernas transkription. Dessa gener är kopplade till peroxisomer samt ljussignalering, fotosyntes och stressreaktioner.

 

 

 
 
Accessibility Feedback