fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Metabolism polku Peroxisomer polku Peroxisomernas ursprung
klass 2

Peroxisomernas ursprung

I bildningen av peroxisomer deltar minst 24 olika peroxin-proteiner (PRX1, PEX2, osv). Peroxinerna deltar antingen i uppbyggnaden av peroxisommembranen eller så transporterar in de andra proteiner i peroxisomen. Det är fråga om en aktiv transport och receptorerna, som deltar i dessa processer, cirkulerar mellan cytoplasma och peroxisomer. Proteinerna, som sköter transporten in i peroxisomer, har särskilda signalpeptider, som gör att receptorer känner igen dem. Signalpeptiden kan vara kort och bestå av en tre-aminosyrorlång peptid (PTS-1, peroxisomal targeting signal-1), vars receptor är PEX5 eller lång PTS-2, vars receptor är PEX7.    

 

 

Proteinerna i peroxisomernas matrix bildas på fria ribosomer och proteinerna i peroxisommembranen har egna transportmekanismer. Detta har lett till att man anser att peroxisomer är relativt självständiga organeller som har förmåga att dela sig. Med elekktronmikroskop har man emellertid sett att peroxisomer står i kontakt med det endoplasmatiska nätverket. Dessutom är vissa peroxinproteiner obligatoriska för bildningen av peroxisomer. Ifall någon av generna (pex3Δ, pex16Δ, pex19Δ) för proteinerna är felaktiga så saknar cellen peroxisomer. Genom att märka dessa proteiner med fluorescerande markers har man kunnat visa att proteinerna först syntetiseras på rER, sedan samlas till täta korn på rER och slutligen påträffas inne i mogna peroxisomer. Detta betyder att man numera anser att peroxisomerna uppstår ur det endoplasmatiska nätverket och att de utgör en del av cellens inre membrancirkulation.

 

När cellen delar sig ser man att peroxisomerna fördelas jämt mellan dottercellerna. Detta är en aktiv och noga kontrollerad process.

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback