fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Mitokondriens genom

Mitokondrierna har ett eget DNA. Människans mitokondrier innehåller 16569 baspar. Mitokondriernas DNA kodar för två rRNA-gener, 22 tRNA-gener och 13 av mitokondriens egna proteiner. Största delen av mitokondriens över 600 proteiner kodas emellertid utgående från kärnans DNA.

Mitokondrierernas DNA är cirkulärt. Det innehåller inga histoner och inte heller introner. Mitokondrierna liknar i detta avseende närmast bakterier. DNAet i mitokondrierna är mycket tätt packat. Så gott som varje nukleotid är del av en sekvens som kodar för ett protein, en rRNA eller en tRNA-molekyl. Mitokondriernas genetiska kod avviker från kärnans s.k. universella kod på så sätt att 4 kodoner av 64 kodar för andra aminosyror än de i cytoplasmat i eukaryota celler.
Översätt tabell. KODON; UNIVERSELL KOD; MITOKONDRIE

En enskild eukaryot cell eller en kloroplast behöver minst 30 tRNA-molekyler för produktion av proteiner. I mitokondrierna räcker det med 22 tRNA-molekyler. Detta beror på att de flesta av mitokondriernas tRNA-molekyler godkänner vilken som helst baskodon på tredje plats. En tRNA-molekyl kan därför använda 4 olika kodon för att hämta aminosyror till ribosomen. 

 
 
Accessibility Feedback