fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Metabolism polku Mitokondrien polku Mitokondriens ursprung och förökning
klass 2

sivusto123
Proteasomer
   

Sivun otsikko

Mitokondrierna bildar ett mycket dynamiskt nätverk. De förenar sig med varandra och de delar sig kontinuerligt. Mitokondrierna delar sig på samma sätt som bakterier genom s.k. fission (de delas i två lika stora delar). Delningstakten är bl.a. kopplad till cellens energibehov. Man antar att mitokondrierna förenar sig med varandra för att kunna kommunisera med varandra. Denna hypotes stöds av det faktum att brist på de proteiner, som behövs vid mitokondriernas förening, leder till problem i individutvecklingen och ökar risken för apoptos i cellen.

Vid befruktningen förstörs vanligen spermiens mitokondrier. Spermiens mitokondrier märks redan under deras utveckling med ubikvitin (= ett litet signalprotein) . Mitokondrier, som märkts med ubikvitin, förstörs genast efter befruktningen av äggcellens proteasomer och möjligen även dess lysosomer. Detta innebär att vi ärver så gott som alla våra mitokondrier från vår mor. På grund av att just ingen genetisk rekombination är möjlig används mitokondriernas gener vid populationsgenetiska och evolutionärbiologiska undersökningar.

 
 
Accessibility Feedback