fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Aktinets organisation
   
sivusto123
Makropinocytos vid utveckligen av helper-T- celler
   

Makropinocytos

Via makropinocytos upptas vätska in i cellen. Fenomenet liknar fagocytos. Först bildas stora utskott i cellmembranet, sedan vätskefyllda vesikler (0,5 - 5 mm i diameter). Utskotten uppstår genom polymerisering av aktin. Fickan, som uppstått, avsnörs inåt och bildar en makropinosom. I cytoplasmat smälter makropinosomen samman med andra intracellulära membrantäckta organeller såsom andra makropinosomer, endosomer eller lysosomer. Makrosomen kan också smälta samman med cellmembranet varvid innehållet återförs till det extracellulära området. 

Makropinocytos är ett opecifikt sätt att tillföra cellen vätska. Inga receptorer är involverade. Makropinocytos är emellertid en noga reglerad process, som har signalrutter som avviker från fagocytosens. Makropinocytos sker endast i vissa celler och under vissa betingelser.
I vissa fall har man påvisat att tillväxtfaktorer får till stånd makropinocytos. Ett exempel på detta är amöbornas sätt att skaffa näring för sin tillväxt.

Översätt bild: aktinfilament

 
 
Accessibility Feedback