not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Membranens kretslopp polku Endocytos polku Makropinocytos polku Makropinocytos vid utveckligen av helper-T- celler
klass 2

Makropinocytos vid utveckligen av helper-T- celler

Helper-T-cellerna är celler, som ingår i vårt immunsystem. Den "unga" helper-T-cellen tar med hjälp av makropinocytos upp stora mängder vätska. Proteinerna i makropinosomerna granskas och de främmande proteinerna bryts ner till peptider, som presenteras på cellytan med hjälp av MHC (major histocompatibility complex). De "unga" helper-T-cellerna har s.k. akvaporiner (aqua = vatten; porus = por; ringformade proteiner som släpper igenom vatten) på sin yta. Via akvaporinerna avlägsnas överskottsvatten, som kommit in i cellen tillsammans med makropinosomerna. Makropinocytos hör endast till en viss del av cellernas utvecklingsfas. I mogna helper-T-celler sker ingen makropinocytos.  
Cellerna upptar också antigener via receptormedierad endocytos.

 
 
Accessibility Feedback