not available fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Lipiderna
   

Lipidsyntesen

Lipider har många uppgifter i cellen.
De utgör:
1. cellens energiförråd (triacylglyceroler)
2. byggstenar för cellens membraner (fosfolipider och kolesterol)
3. hormoner (Vitamin D och könshormoner)
4. detergenter (gallsyror)
5. signalmolekyler (fosfatidylinositol-föreningar).
Det är alltså mycket viktigt för cellen att kunna syntetisera de rätta lipiderna. Utgångspunkten för lipidsyntesen är små, vattenlösliga föreningar såsom acetat. Vid lipidsyntesen används ATP-molekyler som energikälla och NADPH-molekyler som reduktant. Lipidsyntesen liknar således i detta fall alla de andra biosyntetiska reaktionerna.

Vid anabola reaktioner används vanligen NADPH som redunktant. Vid katabola reaktioner används vanligen NAD+ som oxidant. De anabola och katabola reaktionerna använder alltså olika föreningar. Detta gör det möjligt att reglera mängden lipider i cellen på ett optimalt sätt. Genom att använda olika elektronöverförare är det möjligt att tillåta nedbrytning av glukos och syntes av fettsyror samtidigt och på samma plats (i cytoplasman).