fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Lipiderna
   

Lipidsyntesen

Lipider har många uppgifter i cellen.
De utgör:
1. cellens energiförråd (triacylglyceroler)
2. byggstenar för cellens membraner (fosfolipider och kolesterol)
3. hormoner (Vitamin D och könshormoner)
4. detergenter (gallsyror)
5. signalmolekyler (fosfatidylinositol-föreningar).
Det är alltså mycket viktigt för cellen att kunna syntetisera de rätta lipiderna. Utgångspunkten för lipidsyntesen är små, vattenlösliga föreningar såsom acetat. Vid lipidsyntesen används ATP-molekyler som energikälla och NADPH-molekyler som reduktant. Lipidsyntesen liknar således i detta fall alla de andra biosyntetiska reaktionerna.

Vid anabola reaktioner används vanligen NADPH som redunktant. Vid katabola reaktioner används vanligen NAD+ som oxidant. De anabola och katabola reaktionerna använder alltså olika föreningar. Detta gör det möjligt att reglera mängden lipider i cellen på ett optimalt sätt. Genom att använda olika elektronöverförare är det möjligt att tillåta nedbrytning av glukos och syntes av fettsyror samtidigt och på samma plats (i cytoplasman). 

 
 
Accessibility Feedback