fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Kinetokor

Med termen kinetokor menar man en proteinstruktur vid kromosomens centromerområde. Vid celldelningen fäster mikrotubuli vid kinetokoren och drar de fördubblade dotterkromatiderna åtskiljs. Detta leder till att kromosomerna fördelas lika på de båda dottercellerna.
översät bild: Kinetokor

 

 
 
Accessibility Feedback