not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Polymerisering av glykogen


Översätt bild: glukos-1-fosfat; UDP-glukos; glykogen; förlängt glykogen

 
 
Accessibility Feedback