fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Enzymhistokemi

Lokalisering av enzymer i celler (enzymcytokemi) eller vävnader (enzymhistokemi) bygger vanligen på enzymernas metaboliska aktivitet inte på direkt lokalisering av själva enzymet. Principen för enzymhistokemi är att vävnadssnitten eller cellerna inkuberas i närvaro av enzymets substrat. Detta leder till en reaktion vars produkt kan göras synlig med hjälp av olika reagenser (engl. capture reagent). I ljusmikroskop (LM) använder man sig av olika färger, i elektronmikroskop (TEM) av tungmetaller.  Med denna metod har man kartlagt förekomsten av bl.a. alkaliska fosfataser, ATPaser, olika esteraser och många enzymer som ingår i respirationskedjan både i vävnader och enskilda celler.

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback