fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
EM-bild av gap junction
   

Gap junction, aukkoliitos

Gap junctions tillåter cellkommunikation. Gap junctions bildar kanaler mellan två intilliggande celler. Gap junctions före-kommer rikligt under embryonalstadiet, där de är mycket viktiga för koordineringen av fosterutveckligen. Gap junctions uppehåller cellernas homeostatiska tillstånd samt vävnader-nas funtioner.
Gap junctions förmedlar intracellulära signaler med hjälp av Ca++-joner och cykliskt AMP.

Molekyler med en molekylvikt under 1000 Da kan passera gap junctions. De flesta sockermolekyler, aminosyror, nukleotider, vitaminer och vissa hormoner (främst steroider) hör till denna kategori och de kan vandra från cell till cell via gap junctions.
Översätt bild: gap junction

Celler kopplas både metaboliskt och elektriskt med gap junctions. I elektriska synapser strömmar strömförande oorganiska joner från cell till cell via gap junctions. Denna typ av synaps förekommer rikligt i hjärt- och glattmuskulatur.

När celler skadas läcker Ca++-joner in i dem. Detta leder till att gap junctions stängs, vilket förhindrar att t.ex. näringsämnen läcker ut ur de celler som förblivit oskadade.

 
 
Accessibility Feedback