not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

EM-bild av gap junction

Elektronmikroskopisk bild av gap junction mellan leverparenkymceller från mus.
pilspets = gap junction
pil = glykogenkorn
stjärna = peroxisom

 
 
Accessibility Feedback