fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Amöbor

Amöbor lever i stora mängder i fuktig jord och vattendrag. De kan vara nakna eller skalförsedda. Bland de nakna amöborna förekommer många av människans och ryggradsdjurens parasiter. De lever ofta i värddjurets munhåla eller tarmkanal, där de kan röra sig med hjälp av pseudopoder och på så sätt söka sig föda. Entamoeba histolytica förorsakar en allvarlig tarmsjukdom hos människa. Den sprids via kontaminerat vatten och föda.

De skalförsedda amöbaarterna (foraminifererna) lever vanligen på havsbottnet där de äter bakterier och dött material, som finns i sedimentet. Deras skal som består av kalciumkarbonat är mycket hållbart. Skalet kan vara mångformat och är ofta mycket dekorativt. Man har hittat många fossila skal.


 
 
Accessibility Feedback