not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Druvbörd, mola hydatidosa
   
sivusto123
Druvbörd, 40x
   
sivusto123
Druvbörd, 200x
   
sivusto123
Istukka
   

Druvbörd

1. Det viktigaste kännetecknet på druvbörd är mycket stora villi.
2. Det andra för diagnosen viktigt draget är en sk. hydropisk degeneration i villis stroma.
I stromat syns inga celler utan bara ett mycket luckert fibröst nätverk (*). Inga blodkärl ses i stromat.
3. Den tredje egenskapen hos mola hydatidosa är att trofoblastlagret delar sig kraftigt. Det uppstår ställvis tjocka lager av trofoblastceller, som bildar tjocka utskott (pilar).
40x, H&E

 
 
Accessibility Feedback