not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Druvbörd, mola hydatidosa
   
sivusto123
Druvbörd, 40x
   
sivusto123
Druvbörd, 200x
   
sivusto123
Istukka
   

Druvbörd

I stromat syns inga celler, bara ett mycket luckert, fibröst nätverk (*). Inga blodkärl kan urskiljas i stromat. Trofoblastlagret är ställvis mycket tjockt och består av många cellager  (pil).
200x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback