not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Småcelligt lymfom
   
Småcelligt lymfom, 40x
   
Småcelligt lymfom, 400x
   
Imusolmuke
   

Småcelligt lymfom

Lymfknutan är fylld med tät, diffus tumörvävnad. Cellerna är små, runda  och lymfocytliknande.
400x, H&E