not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Småcelligt lymfom
   
sivusto123
Småcelligt lymfom, 40x
   
sivusto123
Småcelligt lymfom, 400x
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Småcelligt lymfom

Lymfknutan är fylld med tät, diffus tumörvävnad. Cellerna är små, runda  och lymfocytliknande.
400x, H&E


 
 
Accessibility Feedback