en fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Den lymfatiska vävnaden / Lymfom / Non-Hodgkins lymfom / Diffust storcelligt B-cells lymfom
klass 1

Diffust storcelligt B-cells lymfom
   
Diffust storcelligt B-cells lymfom, 40x
   
Diffust storcelligt B-cells lymfom, 400x
   
Imusolmuke
   

Diffust storcelligt B-cells lymfom, diffuusi suurten B-solujen lymfooma, diffuse large-cell lymphoma

Översikt av en stor lymfknuta med oregelbunden form. Största delen av lymfknutan fylls av tumörvävnad.
H&E.