fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Follikulärt lymfom
   
sivusto123
Follikulärt lymfom, 40x
   
sivusto123
Follikulärt lymfom, 400x
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Follikulärt lymfom, follikulaarinen lymfooma, follicular lymphoma

I denna förstorade lymfknuta ser man många stora folliklar (pilar). Det är fråga om s.k. follikulärt eller nodulärt lymfom. Folliklarna omges inte av den typiska vallen av lymfocyter. Inga randsinus förekommer. Lymfatisk vävnad infiltrerar också den omgivande fettväven (pilspets) 
 
Accessibility Feedback