fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Non-Hodgkins lymfom

Non-Hodgkins lymfom (NHL) är den femte allmännaste cancerformen i USA (år 2000).
I Finland är den på 11:fte plats hos män och på 10:nde plats hos kvinnor (år 1999).
Riskfaktorerna är åldern, skador i immunsystemet, immunostimulering eller immunosupression. Immunosupressionen kan vara antigen medfödd eller förvärvad. En fjärdedel av alla personer med ärftlig immunosupression drabbas av malignt B-cellslymfom. Risken för lymfom ökar efter organtransplantationer och i samband med kemoterapi. Risken för AIDS-patienter att få NHL är 100-300 gånger högre än för människor som inte har AIDS.

I samband med autoimmunitetssjukdomar ökar risken för lymfom. Vid Sjögrens syndrom är risken 45 gånger och vid Hashimotos tyreoidit är risken 67 gånger jämfört med en normal population.
Man har dessutom konstaterat ett samband mellan keliaki och malignt T-cellslymfom. 

 
 
Accessibility Feedback