not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Cystadenom, papillärt, ovarium
   
sivusto123
Cystadenom, papillärt, ovarium, 40x
   
sivusto123
Cystadenom, papillärt, ovarium, 200x
   
sivusto123
Munasarja
   

Cystadenom, papillärt, ovarium

Cystadenomet (#), som här ses delvis, bekläs huvudsakligen av ett enradigt cylindriskt epitel. Stromat är tätt och fibröst (*). Epitelet och stromat bildar papillära strukturer. Epitelet är  seröst och ingen slemproduktion ses. Inga atypier förekommer. Det är alltså fråga om ett benignt , seröst, papillärt cystadenom. Ifall epitelet varit flerskiktat, mitotiskt och atypiskt skulle det vara fråga om semimaligna förändringar (borderline), ävenom inga invasioner syns.
40x, H&E. 

 
 
Accessibility Feedback