not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Benmärg / Neoplasi / Myelom / Myelom, översikt
bild

Myelom, översikt
   
Myelom, 40x
   
Myelom, 400x
   

Myelom

Snitt av benmärg där en tät, atypisk infiltration av plasmaceller har trängt undan den normala benmärgsvävnaden nästan helt och hållet.
H&E.